KALİTE BELGELERİ
Anasayfa > E-KÜTÜPHANE > Kalite Belgeleri

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yasal mevzuat dâhilinde yürütülen kan bankacılığı faaliyetlerimiz; ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından takip edilerek, ulusal ve uluslararası platformlarda alınmış akreditasyonlarla gerçekleştirilmektedir. Kan bankacılığı faaliyetlerimiz, 2006 yılından bu yana TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı akreditasyonu çerçevesinde yürütülmektedir. Standart kapsamında 2014 yılında gerçekleştirilen denetim neticesinde tüm Bölge Kan Merkezlerimiz ile 67 Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerimiz belge kapsamına dâhil edilmiştir. Üretilen kan ve kan bileşenleri ile sunulan hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışanların kalite bilincinin artırılmasına yönelik verilen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öz değerlendirme, iç ve dış tetkiklerle sistemin etkinliği ve uygulanabilirliği izlenmektedir.

Sağlık hizmeti sunucuları, sunulan hizmetin kalitesinin yanı sıra sağlık hizmeti talep eden vatandaşların, personelin ve çevrenin güvenliğini de kapsayan sistemler geliştirmek durumundadır. Bu alanda JCI Akreditasyonu uluslararası platformda en çok kabul görmüş olan değerlendirme modelidir. Sağlık Hizmetleri için oluşturulmuş kalite sistemi olan Joint Commission International Tıbbi Laboratuvar Standardı çerçevesinde başta Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı olmak üzere sırasıyla Ege Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı ve Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı akredite olarak hizmet vermektedir. JCI akreditasyonu ile laboratuvar yönetimi dahil kan bağışından bileşenlerin dağıtımına kadar olan tüm süreçlerin bilimsel ve yasal kurallara dayandırılarak hem klinik, hem de organizasyon idaresine yönelik standart uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanarak sürekli gelişim ve iyileştirme faaliyetleri güvence altına alınmaktadır.