;
KALİTE POLİTİKAMIZ
Anasayfa > HAKKIMIZDA > Kalite Politikamız
 
 • İnsana yaklaşımda,  Türk Kızılayı'nın temel prensiplerini özümseyerek, 
  • Sürekli gelişim,
  • Yenilikçilik,
  • Verimlilik anlayışı ile,
 • Kan Bankacılığı alanında tıp biliminin ve teknolojinin, tüm imkanlarını yasal mevzuat şartları çerçevesinde kan bağışçılarının ve toplumun yararına sunmayı amaç edinerek, bu konuda önderlik yapmak.
 • Türk Kızılayı'nın genel misyonu ile uyumlu olarak, gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışı anlayışını toplumun her kesimine yaymak.
 • Toplam Kalite Yönetimini yaşam biçimi olarak benimseyerek, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışanlarında varolan, “BİZ” ruhu ile görev yapma anlayışının devamlılığını sağlamak.
 • Kan bağışçılarının, kan bileşenlerinin hizmetlerine sunulanların ve tüm çalışanların memnuniyetini sürekli ve en üst seviyede sağlamayı ortak sorumluluk anlayışı içinde benimsemek.
 • Sunulan hizmetlere istinaden toplanan geri bildirimleri etkin bir şekilde yöneterek değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırmak suretiyle kaynakların etkin kullanımı ile ülkenin güvenli kan ihtiyacını karşılamak.
 • Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının bilgi ve becerilerini, hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerle desteklemek.
 • Sürekli kalite iyileştirme anlayışını benimsemek ve paylaşmaktır.

 
 

Genel Bilgi: Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yasal mevzuat dâhilinde yürütülen kan bankacılığı faaliyetlerimiz; ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından takip edilerek, ulusal ve uluslararası platformlarda alınmış akreditasyonlarla gerçekleştirilmektedir. Kan bankacılığı faaliyetlerimiz, 2006 yılından bu yana TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı akreditasyonu çerçevesinde yürütülmektedir. Standart kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen dış denetim neticesinde tüm Bölge Kan Merkezlerimiz ve Kan Bağışı Merkezlerimiz akredite olarak faaliyetlerini yürütmeye hak kazanmıştır. Üretilen kan ve kan bileşenleri ile sunulan hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışanların kalite bilincinin artırılmasına yönelik verilen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öz değerlendirme, iç ve dış tetkiklerle sistemin etkinliği ve uygulanabilirliği izlenmektedir.


Sağlık hizmeti sunucuları, sunulan hizmetin kalitesinin yanı sıra sağlık hizmeti talep eden vatandaşların, personelin ve çevrenin güvenliğini de kapsayan sistemler geliştirmek durumundadır. Bu alanda JCI Akreditasyonu uluslararası platformda en çok kabul görmüş olan değerlendirme modelidir. Sağlık Hizmetleri için oluşturulmuş kalite sistemi olan Joint Commission International Tıbbi Laboratuvar Standardı çerçevesinde başta Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı olmak üzere sırasıyla Ege Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı ve Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı akredite olarak hizmet vermektedir. JCI akreditasyonu ile laboratuvar yönetimi dahil kan bağışından bileşenlerin dağıtımına kadar olan tüm süreçlerin bilimsel ve yasal kurallara dayandırılarak  hem klinik, hem de organizasyon idaresine yönelik standart uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanarak sürekli gelişim ve iyileştirme faaliyetleri güvence altına alınmaktadır.