;
KAN HİZMETLERİ HABERLERİ
Geleceğin Kan Bağışçıları Projesi
14 / 10 / 2014
Ülkemizde bugün; gönüllü ve düzenli kan bağışı oranı olması gereken seviyenin altındadır. T.C. MilliEğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın ortaklığıyla gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan “Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi” bu hususta atılan önemli bir adımdır.Güvenli kan teminindeki sorunların önlenmesi ve toplum sağlığının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen proje, 26 Şubat 2014 tarihinde hayata geçirilmiştir.
 
Proje İle Hedeflenen 3 Sonuç;
  1. Gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemi konusunda ülke genelinde öğrencilerin bilgisi ve duyarlılığını artırmak,
  2. Gönüllü ve karşılıksız kan bağışçılarının kazanımı için Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayıpersonellerinibilinçlendirmek,
  3. Kan bağışçısının eğitimi&kazanımı adı altında 500 pilot okulda düzenlenecek 2 kampanya ve toplumda gönüllü ve düzenli kan bağışı ile ilgili bir farkındalık yaratmak amacıyla yürütülecek medya&halkla ilişkiler faaliyetleri ile toplumun kan bağışı konusundaki bilincini artırmaktır.
Kanın kaynağının yalnızca insan olması bireylere kan bağışı konusunda büyük sorumluluk vermekte ve ayrıca bilinçli nesillerin önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda ise uzun vade de eğitimin önemi dikkat çekmektedir.
 
Proje Kapsamında Yürütülen Faaliyetler;
1. ve 12. Sınıf öğrencilerini kapsayacak müfredat ve eğitim materyalleri uzmanlar tarafından incelenmiş, çeşitli kontroller yapılmış, kriterler oluşturulmuş ve uzman öğretmenler tarafından müfredat revizyonu çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda müfredatı destekleyecek nitelikte çeşitli eğitim materyalleri (web portalı, çizgi filmler, bilgisayar oyunları) geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Proje öğrencilerle sınırlı kalmayıp, kurum personellerini gönüllü ve düzenli kan bağışı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı personeline eğitim ihtiyaç analizleri yapılmış ve bu analizlerin sonuçlarına göre eğitimlerin yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Projenin Kıdemli Program Görevlisi (Sağlık Bakanlığı Kan Hizmetleri Daire Başkanı); Dr. Murat YAZICI,
Proje Direktörü (Milli Eğitim Bakanlığı); Dr. Melih KOÇAKOĞLU,
Proje Sorumlusu (Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü); Dr. Metin KALENDER
Takım Lideri; Jale LolaAnagnan
;