;
KAN HİZMETLERİ HABERLERİ
Kan Bağışı Bir Cana Aşı
1 / 4 / 2015
Kan Bağışı Bir Cana Aşı

Ah bilsek kan bağışı
Candan cana bir aşı
Bakarsın hemen tutar
Diner nice gözyaşı
 
Eyle sen kan bağışı
Gayrı Kızılay işi
Herkes muhtaçtır ona
Olmaz ki bunun yaşı
 
Kızılay hayra koşar
Nice engeller aşar
Zor günlerimiz için
Cümlemizden kan toplar
 
Gökte rehber olur ay
Sağlıkta vermek kolay
Nerde olsa felaket
Orda olur Kızılay
 
Bollukta yardım toplar
Darlıkta yara sarar
İmdad için Kızılay
Her yerde düşkün arar
 
Garibce eder destek
Olamaz asla köstek
Kızılay’a yardım
Sadakadır bilsek
 
T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından kan bankacılığı konusunda yetkili tek kurum olarak belirlenen ülkemizin kan ihtiyacının % 84’ünü karşılamak yönünde büyük bir başarı elde etmiştir. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak, bugün geldiğimiz noktada en büyük güç kaynağımız maddi ve manevi anlamda desteklerini esirgemeyen bağışçılarımız ve gönüllülerimizdir.

Başta Garibce Torosoğlu olmak üzere, bütün bağışçı ve gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunarız.
;