KANBİRİMİ HABERLER
KURUMSAL HABERLER
13 / 5 / 2018
Kan Bağışının Faydası
Türk Kızılayının en anlamlı ve ulvi görevlerinden birisi de ülkemiz kan sorununun giderilebilmesi için gerçekleştirdiği kapsamlı faaliyetlerdir. Bu kapsamda 18 Bölge Kan Merkezi, onlara bağlı 67 Kan Bağışı Merkezi, Kan alımı birimleri ve geçici ekiplerle ülkemiz genelinde kan bağışlarını kabul etmektedir. Yine ülkemiz genelinde dört büyük laboratuvara sahip olan Türk Kızılayı, bağışlanmış kanları uluslararası düzeyde en ileri teknolojik yöntemlerle test etmektedir. 

“Kan” kaynağı yalnızca insan olan tek ilaçtır. Bu nedenle hedefte öncelikle kan değil, insan vardır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve kan bağışı konusundaki ilginin artırılması temel görevlerimiz arasındadır. 

Kanın güvenliği açısından değerlendirildiğinde, günümüzde uluslararası düzeydeki test teknikleri enfeksiyon hastalıklarının “Pencere Dönemi”nde enfeksiyon etkeni mikrobu bulamayabilirler. Her ne kadar ileri teknikler kullanılsa da böyle bir risk mevcuttur. Bu riskin en aza indirgenebilmesi yalnızca “Gönüllü ve Karşılık beklemeden” bağışlanan kanlar sayesinde olabilmektedir. 

“Karşılık beklentisi” kendi kanının test ediliyor olması sebebiyle; bağışçı kişi, bulaşıcı hastalıklar açısında kendi kanının test edilmesini bir avantaj olarak görebilir. Ayrıca kendi kanındaki yağlanmayı giderdiği, kalp rahatsızlıklarında kendine faydalı ve koruyucu olduğu gibi yine kendine faydası olabileceği fikrine kapılabilir. Hepsinin ötesinde kanının yenilendiği ve kendi sağlığına bir katkısı olması kendisine cazip gelebilir. 

Görüldüğü gibi; Kan Bağışının kişinin kendi sağlığına bir şekilde faydası olduğu bilgisi “karşılık beklentisi” duygusunu ön plana alacaktır. Bu da güvenli kanın sağlanabilmesi konusunda kaygı uyandırıcıdır. Bağışçı tarafından doldurulmak zorunda olunan “Kan Bağışçısı Formu” içerisinde bulunan ve kanın güvenliği açısından son derece önemli olan soruların cevaplarında istemeden de olsa bir karşılık beklentisi ile eksik ya da farklı cevaplar verilebilir. Bu olasılık küçük de olsa mevcuttur. Küçük de olsa kanın güvenliğini tehdit eder. 

Sonuç olarak; “Kan Bağışı” yapan bir kişiye bu davranışının tek faydası, başka yaşamlara umut olması ve bu iyilik davranışının onda oluşturduğu vicdanı mutluluktur.