KALİTE BELGELERİ
Anasayfa > E-KÜTÜPHANE > Kalite Belgeleri

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yasal mevzuat dâhilinde yürütülen kan bankacılığı faaliyetlerimiz; ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından takip edilerek, ulusal ve uluslararası platformlarda alınmış akreditasyonlarla gerçekleştirilmektedir. Kan bankacılığı faaliyetlerimiz, 2018 yılında gerçekleştirilen dış denetim neticesinde tüm Bölge Kan Merkezlerimiz ve bağlı Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerimiz ile TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı entegre yönetim sistemi kapsamında yeniden belgelendirilmiştir. Üretilen kan ve kan bileşenleri ile sunulan hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışanların kalite bilincinin artırılmasına yönelik verilen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öz değerlendirme, iç ve dış tetkiklerle sistemin etkinliği ve uygulanabilirliği izlenmektedir. Kalite Yönetim Sisteminin amacı, tüm Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 31000, ISO 10002) ile uyumlu olarak, sürekli iyileştirme hedefiyle; ilk seferde, zamanında ve doğru işlevleri gerçekleştirebilmek, gerekli gelişmeleri görerek planlamak ve sistemi hatalardan arındırarak, ilgili mevzuat kapsamında sistemin devamlılığını ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sağlık hizmeti sunucuları, sunulan hizmetin kalitesinin yanı sıra sağlık hizmeti talep eden vatandaşların, personelin ve çevrenin güvenliğini de kapsayan sistemler geliştirmek durumundadır. Bu alanda JCI Akreditasyonu uluslararası platformda en çok kabul görmüş olan değerlendirme modelidir. Sağlık Hizmetleri için oluşturulmuş kalite sistemi olan Joint Commission International Tıbbi Laboratuvar Standardı çerçevesinde başta Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı olmak üzere sırasıyla Ege Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı ve Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı akredite olarak hizmet vermektedir. JCI akreditasyonu ile laboratuvar yönetimi dahil kan bağışından bileşenlerin dağıtımına kadar olan tüm süreçlerin bilimsel ve yasal kurallara dayandırılarak hem klinik, hem de organizasyon idaresine yönelik standart uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanarak sürekli gelişim ve iyileştirme faaliyetleri güvence altına alınmaktadır.