KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Anasayfa > HAKKIMIZDA > Kalite Yönetim Sistemi
Kan Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yasal mevzuat dâhilinde yürütülen kan bankacılığı faaliyetlerimiz; ülkemiz ve dünyadaki gelişmeler yakından takip edilerek, ulusal ve uluslararası platformlarda alınmış akreditasyonlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 

Kan bankacılığı faaliyetlerimiz, 2006 yılından bu yana TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile yönetilmektedir.  TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı belgemizin kapsamı;
“Gönüllü, karşılıksız ve düzenli tam kan ve kan bileşeni bağışçılarının kazanımı, tam kan ve kan bileşenlerinin toplanması, test edilmesi, tam kanın bileşenlerine ayrıştırılması, uygun koşullarda depolanması, bölge kan merkezleri arasında transferi, transfüzyon merkezlerine ulaştırılması, transfüzyon öncesi ve sonrası yan etki ve istenmeyen olayların takibi hizmeti” dir.

Kurumumuz, 2016 yılında gerçekleştirilen dış denetim neticesinde tüm Bölge Kan Merkezlerimiz ve bağlı Kan Bağışı Merkezi Müdürlüklerimiz ile TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kapsamında yeniden belgelendirilmiştir.  Üretilen kan ve kan bileşenleri ile sunulan hizmetin kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çalışanların kalite bilincinin artırılmasına yönelik verilen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sistem içinde gerçekleştirilen öz değerlendirme, çapraz tetkik, iç tetkiklerle sistemin etkinliği ve uygulanabilirliği izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
 
Sağlık hizmeti sunucuları, sunulan hizmetin kalitesinin yanı sıra sağlık hizmeti talep eden vatandaşların, çalışanın ve çevrenin güvenliğini de kapsayan sistemler geliştirerek hizmetin devamlılığını güvence altına almak isterler. Bu alanda JCI Akreditasyonu uluslararası platformda en çok kabul görmüş olan değerlendirme modelidir. Sağlık Hizmetleri için oluşturulmuş kalite sistemi olan Joint Commission International Tıbbi Laboratuvar Standardı çerçevesinde başta Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı olmak üzere sırasıyla Ege Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı ve Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı akreditasyon denetimlerini  başarıyla geçmiştir. JCI akreditasyonu ile laboratuvar yönetimi başta olmak üzere kan bağışından bileşenlerin dağıtımına kadar geçen tüm süreçlerin bilimsel ve yasal kurallara dayandırılarak hem klinik, hem de organizasyon idaresine yönelik standart uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanmaktadır. 

5624 sayılı Kan Kanunu ve 992 Sayılı Kanun ve Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırma ve ruhsatlandırmaya esas takip denetimleri gerçekleştirilmiştir. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği bünyesinde tanımlanan çalışma usul ve esasları kapsamında risk değerlendirmeleri ile bu kapsamda yapılan İSG denetimlerinin Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlanmıştır.