"HEDEF 25"
Anasayfa > ANASAYFA > "Hedef 25"

 1980’lerde, HIV/AIDS enfeksiyonunun bulaşma riskinin artması ile birlikte; güvenli kan temini için dünyada kan hizmetleri alanında, yeni stratejilerin aranması gündeme gelmiştir.

Bu doğrultuda, 1989’da Zimbabwe’de “Genç Kan Bağışçılarının Kazanılması” amacıyla Club-25 adlı bir pilot program uygulanmaya başlanmıştır. Bir gençlik konsepti olan Club-25, bireylere kan bağışlayarak hayat kurtarmanın değerini anlatırken; aynı zamanda gençlerin kendi aktivitelerinde sorumluluk almalarını sağlayan bir yöntem haline gelmiştir.

Uluslararası bir hareket olan Club-25, 2006 yılında ülkemizin ihtiyaçlarına göre Hedef-25 Projesi olarak revize edilmiştir. Hedef-25 genç nüfusun eğitimlerini, üniversitelerde gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyalarını, hazırlanacak projeleri ve tanıtım faaliyetlerini kapsamaktadır.

Gençleri bir araya getiren bir program olan Hedef-25, gençlere kendi yaşamlarında kullanılabilecekleri bilgiler ile üniversitelerde kan bağışçısı kazanımı konularında donanım kazandırmakta ve toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Böylece toplumsal faydanın temeli atılmakta; güvenli, sürekli ve karşılık beklemeyen kan bağışçılarına ulaşılması konusunda önemli bir yol kat edilmektedir.

2005 ve 2006 yıllarında “Üniversiteliler Kan Bağışlıyor” adı ile başlayan kampanyalar 2006 yılından itibaren Hedef-25 adı altında devam etmektedir. 2016 yılında Hedef-25 projesi Avrupa Birliği 4. Dönem Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı kapsamında, “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” başlığı altında yürütülmüş ve uluslararası platformda örnek bir çalışma olarak yerini almıştır. 2005 yılından bugüne kadar Hedef-25 projesi kapsamında 13 çalıştayda, toplam 1.407 öğrenciye eğitim verilmiştir. Her yıl üniversitelerde yapılan kampanyalarda, alınan kan bağışı sayılarında düzenli bir artış kaydedilmiştir. 2006-2018 yılları arasında üniversitelerde yapılan 33.553 kan bağışı kampanyasından bugüne kadar 1.379.427 ünite kan bağışı kabul edilmiştir.

Çalıştaya katılan öğrenciler okullarına döndükten sonra bölgelerinde bulunan Kan Bağışı Merkezi ile koordineli olarak, yıl içinde minimum iki kez kan bağışı kampanyası organizasyonu düzenleyip; kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerine destek vermektedir. Öğrencilerimiz ayrıca eğitimlerini sürdürdükleri okullarında, kan bağışçısı kazanımına yönelik kan bağışı merkezi personeli tarafından verilen interaktif eğitimler düzenlemektedir.

13. HEDEF-25 ÇALIŞTAYI

13. Hedef-25 Çalıştayı, 10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında 87 üniversiteden 1654 gönüllü öğrenciyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay adına 14 gönüllü öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

-Hazırlık Aşaması

2018 Hedef-25 Çalıştayı için 18 Bölge Kan Merkezi ile üniversite rektörlüklerinden, yıl boyunca gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına destek veren ve başarı gösteren öğrenci isimleri listeler halinde istenmiş; 94 üniversiteden 341 öğrenci ismi bildirilmiştir. 

Bölge Kan Merkezlerinden gelen tüm isimlerden, aday öğrenci havuzu oluşturulmuş ve öğrencilerin tamamına seçme ve değerlendirme anketi gönderilmiştir. Bildirilen tüm öğrencilere anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ankette kan bağışı, kan bağışçısı ve Hedef-25 ile ilgili bilgilerin ölçüldüğü 12 adet soru sorulmuştur. Uygulanan ankette belirlenen puanlama çerçevesinde eleme yapılmış ve puanlama sistemi doğrultusunda katılımcı listesi belirlenmiştir.

Anket ile yapılan değerlendirmedeki amaç, ismi verilen öğrencilerin;

  • Türk Kızılay hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu,
  • Gönüllü çalışmalarına ve sosyal sorumluluk çalışmalarına karşı ilgi düzeyinin,
  • Türk Kızılayın kan bağışı alanında yürüttüğü faaliyetler hakkındaki bilgi düzeylerinin,
  • Genel ilgi alanlarının saptanabilmesidir.

-Eğitim

Çalıştay, faaliyet gösterilecek alanlar çerçevesinde planlanarak; ihtiyaçlarında göz önüne alınmasıyla her yıl revize edilmektedir. Çalıştay, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu çalışmaları kapsayan teknik eğitim ve proje geliştirme uygulamalarının konu alındığı iki aşamada gerçekleştirilmiştir.

İlk aşamada; eğitime katılan 165 üniversite öğrencisi, dört ayrı grupta eğitime alınarak Güvenli Kan Temini Programı ve Ulusal Politikalar, Kan İle Bulaşan Hastalıklar, Kana Uygulanan İşlemler ve Testler, Kan Bağışçısı Seçim Kriterleri ve Kan Bağışı Süreçleri ile ilgili interaktif eğitimler gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise kan bağışçısı oranının arttırılmasına yönelik olarak atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sekiz farklı gruba ayrılan gönüllülerimiz sekiz farklı proje üretmiş ve çalıştayın kapanış günü hazırlanan projelerin sunumları gerçekleştirilmiştir. Kızılay Olimpiyatları- Bir Damla, Bir Kıvılcım, Tekno-Genç Kızılay, KızılApp-Kan Bağışçılarının Buluşma Noktası, Hoş geldin Aramıza-Kızılay İçin Söyle, NeFest-Bu Gençlik Nereye Gidiyor, Kan Bağışında Sürekli”LİG”, Kampüs-7D1K, Tekno Kan-3 Hayat Kurtar 1 Hayata Dokun isimli projeler belirlenen kriteler doğrultusunda jüri üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve Hoş Geldin Aramıza-#KızılayİçinSöyle projesi birinciliği elde ederek 2019 yılı Hedef-25 çalışmalarında kullanılmak üzere yerini almıştır. 

SONUÇ 

Hedef-25 kapsamında bir araya gelen gençlerde, kan bağışının ve kan bağışçısı kazanımının önemi hususunda bilinç oluşturulmuş ayrıca onlara, eğitimler sayesinde, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yetkinlikler kazandırılmıştır. 

Hedef-25 kapsamında verilen eğitim sayısı arttıkça gençlerde kan bağışlama bilinci artarken; kan bağışı ve düzenli kan bağışçısı sayılarında da artış olduğu tespit edilmiştir.

 

Geçtiğimiz Yıllarda Neler Yaptık?

Hedef 25 2016-2017